Sekretariat | +48 16 678 32 59 | sekretariat@pwik.przemysl.pl

Telefon alarmowy

Zgłoś awarię

994

Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki
już od ponad 100 lat

Przetargi

 
Data dodania Tytuł Status
14-10-2019

Pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż: Ciągnika rolniczego URSUS C-360 3P

Termin składania ofert:

06.11.2019 r. - godz. 9.30

23-09-2019

Przetarg ofertowy z dnia 23.09.2019 r. - Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: "Kanał sanitarny na dz. nr 781/4 przy ul. Rosłońskiego"

Termin składania ofert:

14.10.2019 r. - godz. 9.30

20-09-2019

Przetarg nieograniczony z dnia 20.09.2019 r. - Dostawa wraz z wdrożeniem oprogramowania i montażem urządzeń dla zadania pn.: Zintegrowany System Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Zamieszczono informację z otwarcia ofert - 16.10.2019 r.
16-09-2019

Przetarg ofertowy z dnia 16.09.2019 r. - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi do przepompowni ścieków przy ul. Lipowickiej w Przemyślu

Unieważnienie
21-08-2019

Przetarg ofertowy z dnia 21.08.2019 r. - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji dla zadań inwestycyjnych wg PRiMUWiK  PWiK sp. z o.o. w Przemyślu w 2019 r.

Unieważnienie

 

09-08-2019

Przetarg ofertowy z dnia 09.08.2019 r. - Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych umieszczonych w Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na rok 2019 - Pakiet I, II, III i IV

Unieważnienie: 

Pakiet II, III i IV

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Pakiet I

12-07-2019

Przetarg ofertowy z dnia 12.07.2019 r. - Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych umieszczonych w Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na rok 2019 - Pakiet I, II, III, IV i V

Unieważnienie: 

Pakiet I, III i V

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Pakiet II i IV

12-07-2019

Przetarg ofertowy z dnia 12.07.2019 r. - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji dla zadań inwestycyjnych wg PRiMUWiK  PWiK sp. z o.o. w Przemyślu w 2019 r.

Unieważnienie:

Pakiet I, II i III

17-06-2019

Przetarg ofertowy z dnia 17.06.2019 r. - Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych umieszczonych w Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na rok 2019 - Pakiet I, II, III, IV i V

Unieważnienie:

Pakiet I, II, III, IV i V

30-05-2019

Przetarg ofertowy z dnia 30.05.2019 r. - Sukcesywna dostawa armatury i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych na potrzeby utrzymania sieci

Wybór najkorzystniejszej oferty: PAKIETY I, II, III, IV

Unieważnienie: PAKIET V

24-05-2019

Przetarg nieograniczony z dnia 24.05.2019 r. - Dostawa wraz z wdrożeniem oprogramowania i montażem urządzeń dla zadania pn.: Zintegrowany System Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Unieważnienie

        

10-05-2019
Przetarg ofertowy z dnia 10.05.2019 r. - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji dla zadań inwestycyjnych wg PRiMUWiK PWiK sp. z o.o. w Przemyślu w 2019 r. Unieważnienie
17-04-2019

 

Przetarg ofertowy z dnia 17.04.2019 r. - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji dla zadań inwestycyjnych wg PRiMUWiK PWiK sp. z o.o. w Przemyślu w 2019 r.

Unieważnienie

02-04-2019

Przetarg ofertowy z dnia 02.04.2019 r. - „Sukcesywna dostawa kruszywa na potrzeby PWiK sp. z o.o. w Przemyślu w 2019 r.”

Unieważnienie

22-03-2019

Przetarg ofertowy z dnia 22.03.2019 r. -„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego nr 25/K - Przebudowa przelewu burzowego przy ul. Wilsona w Przemyślu"

Unieważnienie

06-03-2019

Przetarg ofertowy z dnia 06.03.2019 r.  -  Wykonanie obowiązkowej okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych PWiK sp. z o.o. w Przemyślu”

Wybór najkorzystniejszej oferty

20.03.2019 r.

01-03-2019

Przetarg ofertowy z dnia 01.03.2019 r. - Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych umieszczonych w Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na rok 2019 - PAKIETY I, II, III

Wybór najkorzystniejszej oferty

19.03.2019 r.

28-02-2019

Przetarg ofertowy z dnia 28.02.2019 r. - Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji p.n.: „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Św. Jana Nepomucena w Przemyślu od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. 3-go Maja”

Wynik

28-02-2019

Przetarg ofertowy z dnia 28.02.2019 r. - Roboty budowlane związane z malowaniem ścian i sufitów wraz z przygotowaniem powierzchni w pomieszczeniach budynków Stacji Filtrów i Ozonowni w Zakładzie Uzdatniania Wody w Przemyślu.

Wybór najkorzystniejszej oferty

19.03.2019 r.

08-02-2019

Przetarg ofertowy z dnia 08.02.2019 r. -Roboty budowlane związane z malowaniem ścian i sufitów wraz z przygotowaniem powierzchni w pomieszczeniach budynków Stacji Filtrów i Ozonowni w Zakładzie Uzdatniania Wody w Przemyślu. 

Unieważnienie
30-01-2019

Przetarg ofertowy z dnia 30.01.2019 r. - Roboty budowlane związane z nadbudową, przebudową wraz z instalacjami wewnętrznymi i termomodernizacją budynków PWiK sp. z o.o. oraz budowa pylonu reklamowego i przebudowa ogrodzenia przy ul. Rokitniańskiej 4 w Przemyślu

Unieważnienie

25-01-2019

Przetarg ofertowy z dnia 25.01.2019 r. - Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji p.n.: „Modernizacja systemu ogrzewania ZUW” - Etap III

Unieważnienie

08-01-2019

Przetarg ofertowy z dnia 08.01.2019 r. - „Odbiór i zagospodarowanie na terenie Województwa Podkarpackiego ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków w Przemyślu”

Unieważnienie
04-01-2019

Przetarg ofertowy z dnia 04.01.2019. -„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni chodników i jezdni po inwestycjach i awariach wodociągowych i kanalizacyjnych”

Wynik
12-12-2018

Przetarg ofertowy z dnia 12.12.2018 r. -„Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków w Przemyślu”

Unieważnienie
10-12-2018

Przetarg ofertowy z dnia 10.12.2018 r. -„Wymiana 3 szt. uszczelnienia dylatacji części nadziemnej i podziemnej osadnika pokoagulacyjnego nr 4 w Zakładzie Uzdatniania Wody przy ul. Rosłońskiego w Przemyślu”

Wynik
29-11-2018

Przetarg ofertowy z dnia 29.11.2018 r. - Wykonanie zasilania do budynku ujęcia wody „JAZ” oraz likwidacja linii napowietrznej 6kV na terenie Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. Rosłońskiego w Przemyślu

Wynik
27-11-2018

Przetarg nieograniczony z dnia 27.11.2018 r. - Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Lipowica w Przemyślu - układ sieci przepompowni PP-6

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                   

510016970-N-2019  z dn. 28-01-2019r.

19-10-2018 "Dostawa wraz z wdrożeniem oprogramowania i montażem urządzeń dla zadania pn.: Zintegrowany System Zarządzania Majątkiem Sieciowym" Unieważnienie
14-11-2018  Dostawa fabrycznie nowego zestawu do inspekcji rur i kanałów w zakresie średnic 140 do 600 mm Wynik
07-11-2018 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego nr 25/K - Przebudowa przelewu burzowego przy ul. Wilsona w Przemyślu

Unieważnienie
25-10-2018 Wykonanie i montaż trzech tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn.: "Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla" Wynik
02-10-2018 Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych umieszczonych w PRiMUWiK na rok 2018 - Kanalizacja na osiedlu przy ul. Słowackiego 78 w Przemyślu (zad. inw. 10.90/K) Wynik
17-08-2018 "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego nr 25/K - Przebudowa przelewu burzowego przy ul. Wilsona w Przemyślu" Unieważnienie
07-08-2018 "Dostawa polielektrolitów dla PWiK sp. z o.o. w Przemyślu" Wynik
06-07-2018 "Wykonanie zasilania do budynku ujęcia wody "JAZ" oraz likwidacja linii napowietrznej 6kV na terenie Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. Rosłońskiego w Przemyślu" Unieważnienie
05-07-2018 Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji w ul. Śmiałego i ul. Bielskiego w Przemyślu" Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
04-06-2018 Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji w ul. 3-go Maja i ul. 29-go Listopada w Przemyślu Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
26-04-2018 "Sukcesywna dostawa armatury i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych na potrzeby utrzymania sieci"

Wynik

Pakiet I; Unieważnienie
Pakiet II, III, IV (10.05.2018 r.), Pakiet V (11.06.2018 r.)

 

Regulamin Udzielania Zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu

Regulamin Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Przemyślu dla wydatków w ramach ubiegającego się o dofinansowanie w ramach działania 2.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Data ostatniej modyfikacj: 2019-10-17 07:50:24