Sekretariat | +48 16 678 32 59 | sekretariat@pwik.przemysl.pl

Telefon alarmowy

Zgłoś awarię

994

Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki
już od ponad 100 lat

Kontrakt 5- Budowa kanalizacji w ul. Śmiałego i ul. Bielskiego w Przemyślu

STAN ZAAWANSOWANIA

30.04.2019 r.

Na dzień dzisiejszy zakończono prace związane z budową sieci kanalizacji ogólnospławnej.

Wykonano przewidziane odtworzenia nawierzchni dróg, poboczy i terenów zielonych. 

 


31.01.2019 r.

Na obecnym etapie inwestycji wykonano ok. 23% przewidzianej do realizacji długości sieci kanalizacji ogólnospławnej.

 

07.11.2018 r.

Przekazano Wykonawcy plac budowy. Rozpoczęto roboty budowlane przy kanalizacji ogólnospławnej.

Data ostatniej modyfikacj: 2019-05-06 11:12:45