Sekretariat | +48 16 678 32 59 | sekretariat@pwik.przemysl.pl

Telefon alarmowy

Zgłoś awarię

994

Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki
już od ponad 100 lat

Kontrakt 3 - Budowa kanalizacji w dzielnicy Za Wiarem (ul. Okrężna, ul. Niecała, ul. Droga Hurecka, ul.Północna) w Przemyślu etap I/1 i II/2

STAN ZAAWANSOWANIA

30.04.2019 r.

Wykonano odtworzenia nawierzchni dróg w ul. Okrężnej, ul. Droga Hurecka i ul. Północnej, uporządkowano teren budowy.

 

 


31.01.2019 r.

Na obecnym etapie inwestycji wykonano 100 % przewidzianej do realizacji długości sieci kanalizacji sanitarnej.

Do wykonania pozostały odtworzenia nawierzchni asfaltowych w ul. Okrężnej i ul. Droga Hurecka oraz 2-krotne skropienie z użyciem emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych w ul. Północnej.


12.10.2018r.

Na dzień dzisiejszy wykonano ok. 95% przewidzianej do realizacji długości sieci kanalizacji sanitarnej.Wykonano sieć kanalizacyjną w ul. Północnej oraz odcinek sieci w ul. Droga Hurecka.

Postęp robót budowlanych przebiega wyprzedzająco w stosunku do założonego harmonogramu.

 

26.07.2018r.

Na dzień dzisiejszy wykonano ok. 70% przewidzianej do realizacji długości sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonano pozostałe odcinki sieci kanalizacyjnej przewidziane dla etapu I/1, tj. w ul. Niecałej, ul. Okrężnej. Rozpoczęto także roboty w ul. Północnej (etap II/2)

Postęp robót budowlanych przebiega wyprzedzająco w stosunku do założonego harmonogramu.


24.05.2018r.

Na dzień dzisiejszy wykonano ok. 40% przewidzianej do realizacji długości sieci kanalizacji sanitarnej.Wykonano odcinki sieci kanalizacyjnej w ul. Okrężnej, ul. Niecałej oraz terenach pomiędzy ul. Okrężną a ul. Niecałą.

Postęp robót budowlanych przebiega wyprzedzająco w stosunku do założonego harmonogramu.

   


11.04.2018r.

Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne roboty związane z budową kanalizacji zostały rozpoczęte w marcu. Wykonano odcinki sieci w ul. Okrężnej oraz terenach zielonych pomiędzy ul. Okrężną a ul. Niecałą.


10.01.2018r.

W dniu dzisiejszym przekazano Wykonawcy plac budowy.

Data ostatniej modyfikacj: 2019-05-08 07:38:00