Sekretariat | +48 16 678 32 59 | sekretariat@pwik.przemysl.pl

Telefon alarmowy

Zgłoś awarię

994

Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki
już od ponad 100 lat

Kontrakt 2 - Budowa kanalizacji w ul. Jasińskiego, ul. Topolowej, ul. Ziemiańskiego, ul. Krównickiej, ul. Rozdroże, ul. Batorego w Przemyślu

STAN ZAAWANSOWANIA


30.04.2019 r.

Na obecnym etapie inwestycji wykonano ok. 78 % przewidzianej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej.

Wykonano odcinki sieci kanalizacyjnej w ul. Jasińskiego.

Wykonano odtworzenie nawierzchni dróg w ul. Ziemiańskiego, ul. Krównickiej, ul. Rozdroże.


31.01.2019 r.

Na obecnym etapie inwestycji wykonano ok. 60 % przewidzianej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej.

Wykonano odcinki sieci kanalizacyjnej w ul. Jasińskiego i ul. Topolowej. 

Wykonano montaż technologiczny przepompowni ścieków i komory pomiarowej.

Wykonano ogrodzenie przepompowni ścieków.

 


12.10.2018r.

Na dzień dzisiejszy wykonano ok. 55% przewidzianej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej.

Wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej przy ul. Ziemiańskiego, ul. Krównickiej i ul. Rozdroże. Zamontowano komorę przepompowni ścieków oraz zbiornik komory pomiarowej.

Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem.


26.07.2018r.

Na dzień dzisiejszy wykonano ok. 30% przewidzianej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej.

Dokończono odcinek kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Jasińskiego oraz częściowo wykonano odcinki boczne sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ziemiańskiego.

Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem.


24.05.2018r.

Wykonano odcinek sieci kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Jasińskiego oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ziemiańskiego.

Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem.


11.04.2018r.

W dniu 22.03.2018r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Roboty rozpoczęto od budowy kanalizacji ogólnospławnej w ul. Jasińskiego od ronda Libermana.

Data ostatniej modyfikacj: 2019-05-06 10:05:15