Sekretariat | +48 16 678 32 59 | sekretariat@pwik.przemysl.pl

Telefon alarmowy

Zgłoś awarię

994

Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki
już od ponad 100 lat

Kontrakt 1 - Budowa kanalizacji w ul. 3-go Maja i ul. 29-go Listopada w Przemyślu

STAN ZAAWANSOWANIA

30.04.2019 r.

Na dzień dzisiejszy zakończono prace związane z budową sieci kanalizacji ogólnospławnej.

Wykonano przewidziane odtworzenia nawierzchni w ul. 29-go Listopada.

 


31.01.2019 r.

Na obecnym etapie inwestycji wykonano ok. 51% przewidzianej do realizacji długości sieci kanalizacji ogólnospławnej.

Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem.

 


W dniu 20.09.2018r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Rozpoczęto roboty związane z budową komory włączeniowej oraz odcinka kanału ogólnospławnego przy ul. 29-go Listopada.

Data ostatniej modyfikacj: 2019-05-06 11:41:27