Sekretariat | +48 16 678 32 59 | sekretariat@pwik.przemysl.pl

Telefon alarmowy

Zgłoś awarię

994

Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki
już od ponad 100 lat

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla - w trakcie realizacji

 

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla

Projekt współfinansowany w ramach działania

2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Cel projektu - poprawa stanu środowiska naturalnego

   

 

Opis przedsięwzięcia
Historia przedsięwzięcia
Stan zaawansowania
Zgłaszanie nieprawidłowości
Data ostatniej modyfikacj: 2018-11-21 10:13:49