Sekretariat | +48 16 678 32 59 | sekretariat@pwik.przemysl.pl

Telefon alarmowy

Zgłoś awarię

994

Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki
już od ponad 100 lat

Opis przedsięwzięcia

Przedmiotowy projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Jest on realizowany w ramach Osi Priorytetowej nr 4 "Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom": Działanie 4.1 "Infrastruktura ochrony środowiska" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 

Celem ogólnym projektu jest zapewnienie niezawodnego zaopatrzenia w wodę, spełniającego normy jakościowe, który wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.

 

W ramach projektu planuje się realizacje następujących zadań:

  • Zadanie 1 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Kruhelskiej, ul. Gołębiej i ul. J. Kaczmarskiego,
  • Zadanie 2 - Przebudowa ujęcia wód podziemnych na terenie ZUW w Przemyślu,
  • Zadanie 3 - Modernizacja linii ozonowania wody - dostawa i montaż generatora ozonu,
  • Zadanie 4 - Budowa rurociągów technologicznych pomiędzy obiektami dla ZUW w Przemyślu,
  • Zadanie 5 - Modernizacja w zakresie AKPiA dla całego ZUW - monitoring procesów uzdatniania.

 

Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Przemyślu i budowa wodociągu zrealizuje następujące cele szczegółowe, które przyczynią się do realizacji celu głównego:

  • poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zapewnienie niezawodnego zaopatrzenia w wodę,
  • zapewnienie odpowiedniej i stabilnej jakości wody pitnej,
  • poprawa wydajności i efektywności pracy stacji uzdatniania wody,
  • unowocześnienie i poprawa sprawności systemu wodociągowego,
  • zwiększenie obszaru zaopatrywanego w wodę z wodociągów.

 

Jaz piętrzący przed przebudową

Przepławka dla ryb

Data ostatniej modyfikacj: 2018-11-21 10:11:18