Sekretariat | +48 16 678 32 59 | sekretariat@pwik.przemysl.pl

Telefon alarmowy

Zgłoś awarię

994

Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki
już od ponad 100 lat

Historia przedsięwzięcia

W dniu 2 września 2010 r. w Rzeszowie pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu została podpisana umowa o dofinansowanie Operacji „Przebudowa jazu piętrzącego w km 168 + 850 rzeki San w Przemyślu na przepławkę dla ryb” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3 -Środki służące wspólnemu interesowi.  

Umowa przewiduje pomoc ze strony Agencji w wysokości 25 433 424,00 zł w tym współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowi kwotę 19 075 068,00 zł

 

W dniu 18.07.2012 r. podpisano umowę nr 39/2012/TI na Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Przebudowa jazu piętrzącego w km 168+850 rzeki San w Przemyślu na przepławkę dla ryb” pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnościąw Przemyślu a Konsorcjum Firm: Budimex S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa – Lider Konsorcjum, Ferrovial Agroman S.A., calle Ribera del Loira, numero 42, Campo de las Naciones, 28042 Madryt  Hiszpania – Partner Konsorcjum.

Wartość umowy  brutto to 21,8 mln zł.

 

W dniu 27.07.2012 r. podpisano umowę nr 40/2012/TI na Wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania pn: „Przebudowa jazu piętrzącego w km 168+850 rzeki San w Przemyślu na przepławkę dla ryb” pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Przemyślu a Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „INWEST-ROL” Spółka z o.o., ul. Klasztorna 1, 37-700 Przemyśl.

Wartość umowy  brutto to 195,6 tys. zł.

 

W dniu 06.09.2012 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Trwa realizacja inwestycji.

 

W dniu 24.10.2014 r. odbyło się uroczyste zakończenie inwestycji i otwarcie przepławki dla ryb. (dot. zakończenia robót budowlanych)

 

W dniu 13.01.2015 r. podpisano umowę nr 35/2014/TI na przeprowadzenie "Monitoringu i oceny efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie jazu piętrzącego na rzece San w km 168+850" pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Przemyślu a "Pectore-Eco" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Aleja Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice. 

Wartość umowy  brutto to 339,0 tys. zł.

 

W dniu 16.05.2015 r. na stronie internetowej PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu opublikowano raport:
"Monitoring i ocena efektywności funkcjonowania przepławki dla ryb powstałej po przebudowie jazu piętrzącego na rzece San w km 168+850"

 

Zakładka:  Fundusze Unijne / Przebudowa jazu pietrzącego [...] / Monitoring i ocena efektywności

 

Podpisanie Umowy o dofinansowanie operacji

Podpisanie Umowy o dofinansowanie operacji

Podpisanie Umowy na wykonanie robót budowlanych

Podpisanie Umowy na wykonanie robót budowlanych

Podpisanie Umowy na wykonanie robót budowlanych

Podpisanie Umowy na wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu

Podpisanie Umowy na wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu

Uroczyste zakończenie inwestycji

Uroczyste zakończenie inwestycji

Uroczyste zakończenie inwestycji

Uroczyste zakończenie inwestycji

 
Data ostatniej modyfikacj: 2018-11-21 10:11:07