Sekretariat | +48 16 678 32 59 | sekretariat@pwik.przemysl.pl

Telefon alarmowy

Zgłoś awarię

994

Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki
już od ponad 100 lat

Przebudowa jazu pietrzącego na rzece San w km 168+850 na przepławkę dla ryb

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje 
w zrównoważone rybołówstwo, 
realizowana w ramach Środka 3.2 "Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej",
objętego osią priorytetową 3 - Środki służące wspólnemu interesowi

 

 

Przebudowa jazu piętrzącego w km 168+850 rzeki San na przepławkę dla ryb

 

 

Udział środków finansowych pochodzących z UE w operacji: 14 325 543,00 zł 
Udział środków finansowych krajowych w operacji: 4 775 181,00 zł

 

 

Opis przedsięwzięcia
Historia przedsięwzięcia
Stan zaawansowania
Data ostatniej modyfikacj: 2018-11-21 10:10:52