Sekretariat | +48 16 678 32 59 | sekretariat@pwik.przemysl.pl

Telefon alarmowy

Zgłoś awarię

994

Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki
już od ponad 100 lat

Poprawa jakości uzdatniania wody, niezawodności zaopatrzenia w wodę obszaru miasta Przemyśla i gmin zaopatrywanych w wodę z wodociągów miasta Przemyśla

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 

Poprawa jakości uzdatniania wody, niezawodności zaopatrzenia w wodę obszaru miasta Przemyśla i gmin zaopatrywanych w wodę z wodociągów miasta Przemyśla

 

Oś Priorytetowa nr 4 "Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom"

Działanie nr 4.1 "Infrastruktura ochrony środowiska"

 

Całkowita wartość projektu: 9 191 650,58 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 199 778,01 PLN

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

Zrealizowano przy udziale środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Zakład Uzdatniania Wody w Przemyślu

 

Tablica pamiątkowa Projektu przy ul. Kruhelskiej w Przemyślu

 

Tablica pamiątkowa Projektu na terenie ZUW w Przemyślu

 

Zakład Uzdatniania Wody w Przemyślu

 

Opis przedsięwzięcia
Historia przedsięwzięcia
Stan zaawansowania
Data ostatniej modyfikacj: 2018-11-21 10:08:08