Sekretariat | +48 16 678 32 59 | sekretariat@pwik.przemysl.pl

Telefon alarmowy

Zgłoś awarię

994

Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki
już od ponad 100 lat

Kontrakt nr 8

W dniu 20.11.2008 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o drugiej zmianie Memorandum Finansowego. W celu wykorzystania powstałych w trakcie realizacji Projektu oszczędności, wprowadzono dwa nowe kontrakty. Kontrakt Nr 7 "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - optymalizacja procesów technologicznych" w ramach którego zostaną zrealizowane: - stacja mechanicznego odwadniania osadu - jednostka rezerwowa, - stacja uzdatniania wody technologicznej, - optymalizacja technologii osadników wstępnych, - instalacja do samoczynnego spłukiwania osadu w zbiorniku retencyjnym wód opadowych. Kontrakt Nr 8 na usługi Inżyniera Kontraktu dla Kontraktu Nr 7. Nowy termin zakończenia Projektu to 31 grudzień 2010 r.

 W najbliższym czasie Beneficjent Końcowy rozpocznie prace związane z opracowaniem SIWZ.

   W dniu 12.12.2008 r. PWiK przekazało Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do NFOŚiGW w celu weryfikacji. W dniu 10.01.2009 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zaakceptowana przez NFOŚiGW. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.01.2009 oraz na stronach internetowych PWiK Sp. z o.o. w dziale przetargi.         

     W dniu 26.03.2009 został podpisany ostatni kontrakt na usługi w ramach Projektu Nr 2000/PL/16/P/PE/009. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano Wykonawcę robót którym będzie Konsorcjum: ECM Group Polska Sp. z o.o. oraz Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego-Wodociągi i Kanalizacja-Zarządzanie Konsulting Sp. z o.o. Wartość podpisanego Kontraktu to 36 000,00 €.

     Kontrakt w trakcie realizacji.

     Wraz z opracowaniem Raportu Końcowego dla Projektu zakończono realizację Kontraktu.

Data ostatniej modyfikacj: 2018-11-21 10:07:55