Sekretariat | +48 16 678 32 59 | sekretariat@pwik.przemysl.pl

Telefon alarmowy

Zgłoś awarię

994

Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki
już od ponad 100 lat

Kontrakt nr 7

Beneficjent Końcowy wystąpił o zmianę Memorandum Finansowego polegającą m.in. na rezygnacji z realizacji Kontraktu nr 5 w jego pierwotnym kształcie. BK pragnie wykorzystać część oszczędności powstałych w wyniku dotychczas podpisanych kontraktów na realizację dwóch nowych kontraktów. Kontakt nr 5 „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków – kontynuacja” w ramach, którego zostaną wykonane: modernizacja rozdzielni głównej - część elektryczna, renowacja sieci technologicznych i kanalizacyjnych na terenie oczyszczalni ścieków, częściowa wymiana ogrodzenia wokół terenu oczyszczalni. Kontrakt nr 6 na usługi Inżyniera Kontraktu dla nowego kontaktu na roboty budowlane.

    W dniu 20.12.2006 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o zmianie Memorandum Finansowego zgodnie z wnioskiem PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu. W najbliższym czasie Beneficjent Końcowy rozpocznie prace związane z opracowaniem SIWZ.

   W dniu 29.06.2007 r. PWiK przekazało Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do NFOŚiGW w celu weryfikacji. W dniu 22.08.2007 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zaakceptowana przez NFOŚiGW. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.10.2007 oraz na stronach internetowych PWiK Sp. z o.o. w dziale przetargi. 

    W wyniku procedury przetargowej dla Kontraktu Nr 6 wybrano włoską firmę ACQUE INGEGNERIA s.r.l. W dniu 29 listopada 2007 r. został podpisany Kontrakt na usługi Inżyniera Kontraktu Nr 2 dla Kontraktu Nr 5 pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  a ACQUE INGEGNERIA s.r.l. na kwotę 32 100 €.

    Kontrakt w trakcie realizacji. 

   Zakończono realizację kontraktu.

Data ostatniej modyfikacj: 2018-11-21 10:07:41