Sekretariat | +48 16 678 32 59 | sekretariat@pwik.przemysl.pl

Telefon alarmowy

Zgłoś awarię

994

Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki
już od ponad 100 lat

Kontrakt nr 4

21 czerwca 2002 r. miała miejsce ocena ofert dla Kontraktu nr 4, jednak żadna z zaproszonych do przetargu firm nie złożyła oferty.

   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Przemyślu w dniu 15.06.2005 r. otrzymało zgodę Ministerstwa Gospodarki i Pracy na wykorzystanie Pomocy Technicznej na opracowanie Master Planu gospodarki wodno-ściekowej. W dniu 02.11.2005 w Gazecie Wyborczej zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu. Termin składania ofert to 19.12.2005 r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się 19.12.2005 r. o godzinie 13:00.

    W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej dla Kontraktu Nr 4 wybrano Konsorcjum trzech firm: Proeko Sp. z o.o. Warszawa - Lider Konsorcjum, Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "Biprowod-Warszawa" Sp. z o.o. - Członek Konsorcjum, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Warszawa.

    W dniu 3.02.2006 został podpisany Kontrakt na usługi dla Projektu Nr 2000/PL/16/P/PE/009 pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością    w Przemyślu a Konsorcjum:  Proeko Sp. z o.o. Warszawa - Lider Konsorcjum, Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "Biprowod-Warszawa" Sp. z o.o. - Członek Konsorcjum, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego Ekotechnika Sp. z o.o. Warszawa na kwotę 74 440,44 €.

  Kontrakt w trakcie realizacji.

   W dniu 1.12.2006 r. został podpisany Aneks nr 1 do Kontraktu Nr 4. Zgodnie z podpisanym dokumentem, został zmieniony termin wykonania umowy z 05.12.2006 r. na 15.04.2007 r. Master Plan został opracowany w terminie, przyjęty przez Radę Miasta Przemyśla w drodze uchwały nr 193/2006 z dnia 20.10.2006, został zaakceptowany przez Instytucje Zarządzające. W styczniu 2007 r. został przekazany do KE celem akceptacji. W dniu 04.04.2007 Komisja Europejska potwierdziła wypełnienie warunku szczególnego dotyczącego opracowania Master Planu. Zakończono realizację kontraktu.

Data ostatniej modyfikacj: 2018-11-21 10:06:59