Sekretariat | +48 16 678 32 59 | sekretariat@pwik.przemysl.pl

Telefon alarmowy

Zgłoś awarię

994

Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki
już od ponad 100 lat

Kontrakt nr 3

W dniu 30 lipca 2002 r. w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej i miejscowej prasie zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu dla Kontraktu Nr 3. W dniu 22 stycznia 2003 r. nastąpiło otwarcie ofert. Posiedzenia Komisji Oceny Ofert miały miejsce w dniach 22 - 24 stycznia 2003 r. oraz 4 - 6 lutego 2003 r. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej dla Kontraktu Nr 3 wybrano angielską firmę CH2M HILL United Kingdom.

   W dniu 17 czerwca 2003 r. został podpisany Kontrakt na usługi Inżyniera Kontraktu dla Projektu ISPA 2001 Nr 2000/PL/16/P/PE/009 pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Przemyślu a CH2M HILL United Kingdom na kwotę 775 010 €.

   W dniu 24.04.2006 r. został podpisany Aneks do Kontraktu Nr 3. Zgodnie z podpisanym dokumentem, został zwiększony czas realizacji Kontraktu z 45 do 60 miesięcy od daty rozpoczęcia tj. do 24.06.2008 r.

   W dniu 02.06.2008 r. został podpisany Aneks nr 2 do Kontraktu Nr 3. Zgodnie z podpisanym dokumentem, został zwiększony czas realizacji Kontraktu z 60 do 65 miesięcy od daty rozpoczęcia tj. do 24.11.2008 r.

   Zakończono realizację Kontraktu.

Data ostatniej modyfikacj: 2018-11-21 10:06:49