Sekretariat | +48 16 678 32 59 | sekretariat@pwik.przemysl.pl

Telefon alarmowy

Zgłoś awarię

994

Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki
już od ponad 100 lat

Kontrakt nr 2

W dniu 23.04.2004 r. Komisja Europejska wyraziła zgodę na rozdział zakresu robót dotychczasowego Kontraktu Nr 2, na dwa oddzielne kontrakty:  Kontrakt Nr 2 i Kontrakt Nr 5. W dniu 29.09.2004 r. PWiK przekazało Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia do NFOŚiGW w celu weryfikacji. W dniu 21.06.2005 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zaakceptowana przez NFOŚiGW. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 137 w dniu 05.07.2005 pod pozycją 32402, w prasie ogólnopolskiej - Gazeta Wyborcza w dniu 06.07.2005 oraz na stronach internetowych PWiK Sp. z o.o. w dziale przetargi. Informacja o wyborze oferty została przekazana do Biuletynu UZP oraz do NFOŚiGW w dniu 25.08.2005. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej dla Kontraktu Nr 2 wybrano Konsorcjum dwóch firm: Inżynieria Rzeszów Sp. z o.o. i Arkadis Ekokonrem Sp. z o.o.

    W dniu 30.09.2005 został podpisany Kontrakt na roboty dla Projektu Nr 2000/PL/16/P/PE/009 pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  w Przemyślu a Konsorcjum Inżynieria Rzeszów Sp. z o.o. - Arkadis Ekokonrem Sp. z o.o. na kwotę 492 000,00 €.

     Kontrakt w trakcie realizacji.

      W dniu 9.03.2007 r. został podpisany Aneks nr 1 do Kontraktu Nr 2. Zgodnie z podpisanym dokumentem, został wydłużony czas na ukończenie robót z maksymalnie 18 miesięcy do maksymalnie 23 miesięcy liczonych od daty rozpoczęcia tj. od 27 października 2005 r.

      W dniu 26.09.2007 r. zakończono roboty dla Kontraktu Nr 2.

Data ostatniej modyfikacj: 2018-11-21 10:06:39