Sekretariat | +48 16 678 32 59 | sekretariat@pwik.przemysl.pl

Telefon alarmowy

Zgłoś awarię

994

Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki
już od ponad 100 lat

Kontrakt nr 1

Dokumentacja Przetargowa dla Kontraktu Nr 1 została zatwierdzona przez Sektorowego Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów ISPA (SAO) w dniu 28 maja 2003 r., a następnie przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w dniu 25 lipca 2003 r.

   14 sierpnia 2003 r. w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej i dzienniku "Rzeczpospolita" zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu dla Kontraktu Nr 1. 14 listopada 2003 r. nastąpiło otwarcie ofert i rozpoczęła się procedura ich oceny. Posiedzenia Komisji Oceny Ofert pod przewodnictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trwały do 2 grudnia 2003 r. 8 grudnia 2003 r. raport z prac Komisji Oceny Ofert został przesłany do Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, gdzie został zaakceptowany 18 grudnia 2003 r. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej dla Kontraktu Nr 1 wybrano Konsorcjum dwóch firm: Skanska S.A. Oddział RPRI Rzeszów i Inżynieria Rzeszów Sp. z o.o.

   W dniu 04.03.2004 r. został podpisany Kontrakt na roboty dla Projektu ISPA 2001 Nr 2000/PL/16/P/PE/009 pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Przemyślu a Konsorcjum Skanska S.A. Oddział RPRI w Rzeszowie - Inżynieria Rzeszów Sp. z o.o. na kwotę 11 483 181,80 €.

   W dniu 02.04.2004 r. Inżynier Kontraktu wydał Wykonawcy prawo dostępu do placu budowy. Rozpoczęto realizację Kontraktu.

   W dniu 31.03.2006 r. został podpisany Aneks nr 1 do Kontraktu Nr 1. Zgodnie z podpisanym dokumentem, został wydłużony czas na ukończenie robót z maksymalnie 24 miesięcy do maksymalnie 27 miesięcy liczonych od daty rozpoczęcia tj. od 2 kwietnia 2004 r.

   W dniu 30.06.2006 r. został podpisany Aneks nr 2 do Kontraktu Nr 1. Zgodnie z podpisanym dokumentem, został wydłużony czas na ukończenie robót z maksymalnie 27 miesięcy do maksymalnie 29 miesięcy liczonych od daty rozpoczęcia tj. od 2 kwietnia 2004 r.

    W dniu 31.08.2006 r. zakończono roboty dla Kontraktu Nr 1. W dniu 07.09.2006 r. odbyło się uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków.

Data ostatniej modyfikacj: 2018-11-21 10:06:28