Sekretariat | +48 16 678 32 59 | sekretariat@pwik.przemysl.pl

Telefon alarmowy

Zgłoś awarię

994

Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki
już od ponad 100 lat

Do pobrania

Pliki do pobrania. Wnioski, zlecenia, oświadczenia, regulaminy i inne.

Przed rozpoczęciem inwestycji

Zlecenie wydania Warunków Technicznych

Zlecenie wydania zapewnienia dostawy wody, odbioru ścieków

Zlecenie Uzgodnienia Opiniowania projektu budowlanego, wykonawczego, rozwiązania

Zgoda na wykonanie przyłącza przez Wykonawcę

Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót budowlanych

B-3 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 

W trakcie realizacji inwestycji

Wniosek o nienaliczanie opłat za odprowadzanie ścieków

Zlecenie odbioru technicznego

Zlecenie odbioru próby ciśnieniowej, próby szczelności, dezynfekcji sieci, płukania sieci

 

Inne zlecenia

Zlecenie badania ciśnienia, rozeznania w terenie

 

Zawarcie umowy

Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody, odprowadzania ścieków - odbiorcy indywidualni

Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody, odprowadzania ścieków - osoba prawna, działalność

Wniosek o zawarcie umowy na przyjmowanie ścieków w punkcie zlewnym na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Piaskowej - odbiorca indywidualny

Wniosek o zawarcie umowy na przyjmowanie ścieków w punkcie zlewnym na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Piaskowej - osoba prawna / prowadzący działalność

 

Potrzebne informacje

Informacja Techniczna opomiarowania zużycia wody na cele ogrodnicze - 2015-07-01

Cennik usług świadczonych przez Dział Techniczny PWiK Przemyśl

Dla Projektantów - wzór umowy na wejście w teren

Ochrona przed zalewaniem piwnic w skutek spiętrzania w kanalizacji

 

Regulaminy i uchwały

Regulamin Udzielania Zamówień przez PWiK sp. z o.o. w Przemyślu

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl - Uchwala nr 135/2019 Rady Miejskiej
w Przemyślu z dnia 26 sierpnia 2019 roku

 

Data ostatniej modyfikacj: 2019-09-12 08:59:44