Sekretariat | +48 16 678 32 59 | sekretariat@pwik.przemysl.pl

Telefon alarmowy

Zgłoś awarię

994

Dostarczamy wodę i odbieramy ścieki
już od ponad 100 lat

Przetarg ofertowy z dn. 30.01.2019 r. - Roboty budowlane związane z nadbudową, przebudową wraz z instalacjami wewnętrznymi i termomodernizacją budynków PWiK sp. z o.o. oraz budowa pylonu reklamowego i przebudowa ogrodzenia przy ul. Rokitniańskiej 4 w Przemyślu

Ogłoszenie o zamówieniuSIWZZał. nr 1 - Wzór umowy  Zał. nr 2 - Formularz oferty wersja aktywna Zał. nr 2 - Formularz oferty Załączniki nr 3 - Projekty budowlane

Załączniki nr 4 - Projekty wykonawcze

Załącznik nr 5.1 - Projekt Termomodernizacji budynek główny

Załącznik nr 5.2 - Projekt Termomodernizacji budynek Działu Sieci i Usług Wod-Kan

Załączniki nr 6 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Załączniki nr 7 - Przedmiary robót

Data ostatniej modyfikacj: 2019-01-30 10:56:07